copensatory allowance

kompensacinė išmoka statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Teisės aktų nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims teikiama finansinė parama dėl nepalankių ūkininkavimo sąlygų, ekologinio ūkininkavimo įsipareigojimų, aplinkosaugos ar teisės aktų nustatytų kitų apribojimų vykdymo negautoms pajamoms ar turėtoms papildomoms išlaidoms kompensuoti. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=407717 atitikmenys: angl. benefit in the nature of indemnity; compensation payment; compensatory payment; copensatory allowance rus. компенсационная выплата pranc. compensation bénéfit; paiement compensatoire šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3009)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • benefit in the nature of indemnity — kompensacinė išmoka statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Teisės aktų nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims teikiama finansinė parama dėl nepalankių ūkininkavimo sąlygų, ekologinio ūkininkavimo įsipareigojimų,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • compensation bénéfit — kompensacinė išmoka statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Teisės aktų nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims teikiama finansinė parama dėl nepalankių ūkininkavimo sąlygų, ekologinio ūkininkavimo įsipareigojimų,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • compensation payment — kompensacinė išmoka statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Teisės aktų nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims teikiama finansinė parama dėl nepalankių ūkininkavimo sąlygų, ekologinio ūkininkavimo įsipareigojimų,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • compensatory payment — kompensacinė išmoka statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Teisės aktų nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims teikiama finansinė parama dėl nepalankių ūkininkavimo sąlygų, ekologinio ūkininkavimo įsipareigojimų,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • kompensacinė išmoka — statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Teisės aktų nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims teikiama finansinė parama dėl nepalankių ūkininkavimo sąlygų, ekologinio ūkininkavimo įsipareigojimų, aplinkosaugos ar teisės aktų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • paiement compensatoire — kompensacinė išmoka statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Teisės aktų nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims teikiama finansinė parama dėl nepalankių ūkininkavimo sąlygų, ekologinio ūkininkavimo įsipareigojimų,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • компенсационная выплата — kompensacinė išmoka statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Teisės aktų nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims teikiama finansinė parama dėl nepalankių ūkininkavimo sąlygų, ekologinio ūkininkavimo įsipareigojimų,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.